Commissievergaderingen

Maandag 12 november 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights

Vergadering
Parijs (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Toepassing grond en baggerspecie in diepe plassen in de praktijk

Werkbezoek
‘s-Hertogenbosch (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 17:00 uur

WGO Personeel Defensie

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van de leden Ronnes (CDA) en Middendorp (VVD) om het onderdeel Rijksvastgoed te schrappen van de agenda van het Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (artikelen 3,4,5,9) d.d. 12 november 2018.

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:00 - 23:45 uur

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (artikelen 3,4,5)

Wetgevingsoverleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 20:00 - 21:00 uur

Webinar Schulden (wordt verplaatst naar 28 januari 2019)

Vergadering
(verplaatst)