Wetgevingsoverleg

WGO Personeel Defensie

Wetgevingsoverleg: "WGO Personeel Defensie "Deze vergadering is geweest
Indicatieve spreektijdenverdeling (in minuten), eerste en tweede termijn gezamenlijk:
VVD 25, PVV 18, CDA/D66 16, GL/SP 14, PvdA 10, CU/PvdD/50PLUS 7, SGP 5, DENK 5, FvD 4.

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2018, over Personeel Defensie
Stenogram
Download WGO Personeel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie wetgevingsoverleg Personeel Defensie d.d. 12 november 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten