Wetgevingsoverleg

WGO Personeel Defensie

Wetgevingsoverleg: "WGO Personeel Defensie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2018, over Personeel Defensie
Stenogram
Download WGO Personeel Defensie (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie wetgevingsoverleg Personeel Defensie d.d. 12 november 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten