Wetgevingsoverleg : WGO Personeel Defensie

De vergadering is geweest

12 november 2018
10:30 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Defensie
Indicatieve spreektijdenverdeling (in minuten), eerste en tweede termijn gezamenlijk:
VVD 25, PVV 18, CDA/D66 16, GL/SP 14, PvdA 10, CU/PvdD/50PLUS 7, SGP 5, DENK 5, FvD 4.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.Th.B. Bijleveld-Schouten
  minister van Defensie
 • B. Visser
  staatssecretaris van Defensie

Deelnemers

 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • S. Belhaj (D66)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • L.I. Diks (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Personeelsrapportage midden 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op notitie 'Terugblik op de klachtbehandeling door Defensie' van de Veteranenombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Concept Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie 1-10-2018 / 1-7-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  OM legt onderzoek majoor Kroon stil

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het bericht dat de Correspondent op 8 juli 2018 heeft gepubliceerd over de sport- en fitnessapp Polar en de smartwatch van Polar

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek duikongeval Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) november 2015 te Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindrapport commissie Giebels en openhouden extern meldpunt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verduidelijking reactie op verzoek commissie inzake het mandaat voor CAO-onderhandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over het Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken afdoening constateringen uit jaarverslag 2016 van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op motie van het lid Van den Bosch c.s. over medefinanciering Nationaal Fonds Ereschuld door derden (Kamerstuk 30139-188)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk X) van het Ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Diversiteit en inclusiviteit bij Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake de voortgang met betrekking tot de werving en het behoud van personeel

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overlijden van een militair tijdens dienstuitoefening

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data