Debat geweest
12 november 2018 | 18:00 - 23:45
Wetgevingsoverleg

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (artikelen 3,4,5)

Wetgevingsoverleg: "Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (artikelen 3,4,5) "Deze vergadering is geweest
* Vijfde herziene convocatie i.v.m. wijziging van het onderwerp (het onderdeel Rijksvastgoed is conform de besluitvorming in de e-mailprocedure geschrapt).

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2018, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (Kamerstuk 35000-VII) (artikelen 3,4,5)
Stenogram
Download Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (artikelen 3,4,5) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Vijfde herziene convocatie wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) d.d. 12 november 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Spreektijden

Details

De indicatieve spreektijden voor het 1e en 2e termijn gezamenlijk voor het gezamenlijke WGO Wonen en Ruimte zijn vastgesteld op:

VVD: 15 minuten

PVV: 12 minuten
CDA: 12minuten
D66: 12 minuten

GroenLinks: 10 minuten
SP: 10 minuten

PvdA: 8 minuten

CU: 6 minuten
PvdD: 6minuten
50Plus: 6 minuten
SGP: 6 minuten
DENK: 6 minuten

FvD: 5 minuten
3
Beantwoording van nog openstaande vragen over het Jaarverslag 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 34950-VII-1) en over de Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35000-1 en 2)

Te behandelen:

5
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken