Wetgevingsoverleg : Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) (artikelen 3,4,5)

De vergadering is geweest

12 november 2018
18:00 - 23:45 uur
* Vijfde herziene convocatie i.v.m. wijziging van het onderwerp (het onderdeel Rijksvastgoed is conform de besluitvorming in de e-mailprocedure geschrapt).

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • A. Kops (PVV)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

  De indicatieve spreektijden voor het 1e en 2e termijn gezamenlijk voor het gezamenlijke WGO Wonen en Ruimte zijn vastgesteld op:

  VVD: 15 minuten

  PVV: 12 minuten
  CDA: 12minuten
  D66: 12 minuten

  GroenLinks: 10 minuten
  SP: 10 minuten

  PvdA: 8 minuten

  CU: 6 minuten
  PvdD: 6minuten
  50Plus: 6 minuten
  SGP: 6 minuten
  DENK: 6 minuten

  FvD: 5 minuten
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording van nog openstaande vragen over het Jaarverslag 2017 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 34950-VII-1) en over de Miljoenennota 2019 (Kamerstuk 35000-1 en 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorgenomen wijzigingen ten aanzien van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data