Wetgevingsoverleg

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg: "Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een wetgevingsoverleg
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2018, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019
Stenogram
Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Herziene Convocatie wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019 - 12 november 2018 - 10.00 -17.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: