Wetgevingsoverleg : Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

De vergadering is geweest

12 november 2018
10:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • W.P.H.J. Peters (CDA)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • R. Raemakers (D66)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  HBSC-rapport 2017 'Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Programma Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Waarheidsvinding in de jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang actieprogramma Zorg voor de Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ingetrokken amendement

  Te behandelen:

  Loading data