Commissievergaderingen

Woensdag 26 september 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA -Joint Visit Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities (DSCFC) & Mediterranean and Middle East Special Group (GSM)

Werkbezoek
Madrid and Lisbon, Spain, and Portugal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV (Koninkrijkrelaties) en hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties)

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en enige andere besluiten in verband met de Wet accreditatie op maat

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Akkoord op Hoofdlijnen met Shell en ExxonMobil

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Orgaandonatie

Algemeen overleg
Klompezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Milieuraad d.d. 9 oktober (verplaatst naar 2 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek verduurzaming luchtvaart

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nationale veiligheid en crisisbeheersing (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Syrische vrouwelijke activisten

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:30 - 13:30 uur

Belasting en sociale zekerheidspositie van de grensarbeider

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep NVWA - verplaatst naar 4 oktober 2018 om 13.00 uur

Vergadering
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Ugandese minister voor Noodhulp, Rampenbestrijding en Management, en Vluchtelingen

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019 - 35000-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begroting Infrastructuurfonds 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Begroting ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Heertema om uitstel AO bestuursakkoord PO en sectorakkoord VO

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van LNV en het Ministerie van EZK n.a.v. de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Rog om informatie voorafgaand het AO Vereenvoudiging bekostiging VO

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Mijnbouw (verplaatst naar 11 oktober 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Technische briefing met de Europese Rekenkamer over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - datum gewijzigd op verzoek ERK wordt 10 oktober 2018

Technische briefing
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Huuraangelegenheden

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Next Nature Network biedt petitie aan inzake kweekvlees

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 17:30 uur

Wmo

Algemeen overleg
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:30 - 16:15 uur

Kweekvlees

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Recent door de commissie EZK overgedragen fiches inzake MFK

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Recent ontvangen fiches op beleidsterrein Financien

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Algemene Rekenkamer over begrotingsbrief en toekenning middelen kabinet Rutte-III

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Leven Lang Leren (verplaatst naar 9 oktober)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

J&V verandert

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Milieucriminaliteit

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Aramese Beweging voor Mensenrechten

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) betreffende insecten: De ontpopping van de insectensector

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:45 - 18:15 uur

Besloten technische briefing Belastingplan 2019

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Ondermijningswetgeving - Wet BIBOB (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)