Agendapunten

 1. 1

  Ontwerpbesluit kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Ontwerp nieuwe subsidieregeling Rode Kruis

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Zittingslocatie MH17-proces

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang C2000 en 112

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Toelichting op grote ICT-projecten ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 48

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake steekpartij op Amsterdam CS op 31 augustus 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat” (Kamerstuk 34928) en aan het derde rondetafelgesprek over de evaluatie van de Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tussenrapport van de heer Hoekstra, incl. actualiteit in vervolg op het debat 4 juli 2018 inzake DNA-V

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over JenV Verandert

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  ICT vernieuwing politie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000), meldkamers en 1-1-2

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beleidsreactie op het onderzoeksrapport ‘Evaluatie Wet Beperking Oplegging Taakstraffen’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aankondiging beleidsdoorlichting Jeugdbescherming LBIO en Voogdijraad BES 2012 - 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang programma herijking faillissementsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Buitengerechtelijke geschilbeslechting en herstelrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Langdurig verblijvende vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Proces modernisering nationaliteitsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek naar alle aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf van vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoeken naar de maatschappelijke positie van sekswerkers en naar geweld tegen sekswerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 20 september 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek reactie op NRC onderzoek over misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek om reactie op berichtgeving NRC over mogelijkheden afdwingen herziening strafzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data