Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 26 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid op 26 september 2018
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming op NRC onderzoek
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie op berichtgeving NRC over mogelijkheden afdwingen herziening strafzaak
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen commissie J&V t/m 20 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

4
Stafnotitie - Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
10
Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de initiatiefnota van het lid Van Dam over “Ruimte voor > vertrouwen in > blauw op straat” (Kamerstuk 34928) en aan het derde rondetafelgesprek over de evaluatie van de Politiewet 2012

Te behandelen:

25
Stafnotitie - Tijdige implementatie van EU-wetgeving
26
Stafnotitie - Behandelvoorstel migratievoorstellen september 2018
27
Stafnotitie - Behandelvoorstel Europese Commmissievoorstellen op J&V-terrein 2018
31
Brievenlijst

Te behandelen:

32
Procedure vaststelling jaarplanning 2019
33
Jaarplanning - Stand van zaken activiteiten informele voorbereidingsgroep Ondermijning