Algemeen overleg

Huuraangelegenheden

Algemeen overleg: "Huuraangelegenheden "Deze vergadering is geweest
Derde herziene convocatie i.v.m. nieuwe agendapunten *) en wijziging volgorde agendapunten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 september 2018, over Huuraangelegenheden
Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie algemeen overleg Huuraangelegenheden d.d. 26 september 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

18
Beantwoording op vragen commissie over de Kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur (Kamerstuk 27926-275)

Te behandelen: