Algemeen overleg : Huuraangelegenheden

De vergadering is geweest

26 september 2018
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Derde herziene convocatie i.v.m. nieuwe agendapunten *) en wijziging volgorde agendapunten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • F. Azarkan (DENK)
 • A. Kops (PVV)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering motie van het lid Voortman c.s. over het initiatiefrecht voor huurders (Kamerstuk 34775-XVIII-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezegging oneigenlijk gebruik huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitkomsten gesprek "goed verhuurderschap" met de sector naar aanleiding van discriminatie en huisjesmelkerij

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage schrappen vergunninghouders als verplichte urgentiecategorie uit de Huisvestingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwikkeling wooncoöperaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Huisvesting van studenten in het nieuwe collegejaar 2018/2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken rond de heffingsverminderingen in de verhuurderheffing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Invulling aan de motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het bericht dat de huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2017, over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie kamerverhuurvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpak woonfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorlichting aan huurders en verhuurder over huurrechten en de Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitwerking beleidsopties IBO Sociale Huur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Samenwerkingstafel middenhuursegment

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beantwoording op vragen commissie over de Kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording op vragen commissie over de Kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur (Kamerstuk 27926-275)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording op vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst (Kamerstuk 34120-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op motie van het lid Van der Linde c.s. over voorstellen voor de aanpak van woonfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toepassing huurverlaging wegens inkomensdaling na inkomensafhankelijke huurverhoging(en) door woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatie verruiming Leegstandwet

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie ZBO Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op het rapport van het interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur

  Te behandelen:

  Loading data