Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 26 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 26 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
7
Pakket Belastingplan 2019

Te behandelen:

14
Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)

Te behandelen:

21
Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, om onmiddellijke openbaarmaking van de miljoenennota naar aanleiding van uitlatingen van de staatssecretaris van Financiën op een congres

Te behandelen:

24
Reactie op verzoek van de commissie om te verduidelijken wanneer de Kamer wordt geïnformeerd over rol en gebruik van contant geld in Nederland

Te behandelen:

27
Reactie op het verzoek van het lid Snels, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 13 september 2018, om de stukken voor het Belastingplan onder embargo aan de Kamer ter beschikking te stellen zoals dat ook is afgesproken ten aanzien van de miljoenennota en bijbehorende begrotingen

Te behandelen:

34
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Details

Geen stukken ontvangen
35
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

40
Stafnotitie vliegbelasting
41
Stand van zaken uitvoering jaarplanning 2018 en traject voor opstellen jaarplanning 2019
42
Verzoek van de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat om advies over de beëindiging van de grootprojectstatus Zandmaas/Grensmaas en Ruimte voor de Rivier

Te behandelen:

43
Besloten kennissessie door medewerkers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over kapitaalmarkten
47
Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad 27 september 2018

Details

Besluit: Het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 27 september 2018 wordt omgezet in een schriftelijk overleg (inbreng donderdag 27 september om 10.00 uur).  De minister wordt verzocht zijn antwoorden uiterlijk op donderdag 27 september om 15.00 uur bij de Kamer in te dienen.
48
Voorstel hoorzitting inzake de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen