Commissievergaderingen

Vrijdag 15 juni 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-Operation (DSCTC)

Werkbezoek
Estland en Finland (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on the Election of Judges to the European Court of Human Rights

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

DOSCO: thema personeelsbeleid (behoud en werving)

Werkbezoek
Amsterdam (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Fotonica Twente

Werkbezoek
Enschede (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure: Verzoek lid Van Rooijen (50PLUS) separaat AO Rapport Evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader

E-mailprocedure
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 14:00 - 23:59 uur

Benelux Parlement - Plenair

Werkbezoek
Eerste Kamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

EU-Gezondheidsraad d.d. 22 juni 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Plannen AO Lerarentekort

E-mailprocedure
(besloten)