Commissievergaderingen

Maandag 11 juni 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Co-Operation (DSCTC)

Werkbezoek
Estland en Finland (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Werkbezoek en gesprek over de dijkversterking Tiel-Waardenburg en rivierverruiming Varik-Heesselt

Werkbezoek
Varik - Heesselt

interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie

Tijd vergadering 11:00 - 13:15 uur

Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie

Vergadering
Brussel (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

Raming der voor de Tweede Kamer in 2019 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (TK 34892)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Voorbereidingsgroep begrotingsrapporteurschap

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Emailprocedure Verzoek van pluimveehouders om voorafgaand aan het algemeen overleg NVWA van 14 juni a.s. een petitie met 6000 handtekeningen “Hulp voor pluimveehouders i.v.m. fipronil” aan te mogen bieden .

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang - 31322-364

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Symposium 'Verder met Open Data'

Rondetafelgesprek
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met Júlia Ivan, directeur van Amnesty Hongarije

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 17:00 - 22:09 uur

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring (34309)

Wetgevingsoverleg