Commissievergaderingen

Vrijdag 1 juni 2018

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 00:01 - 15:00 uur

Vergaderingen te Den Haag i.v.m. Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal te Den Haag

Werkbezoek
Eerste Kamer en Tweede Kamer

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Benelux Parlement - Commissiedag

Vergadering
Brussel (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Werkbezoek stroomstoot wapen

Werkbezoek
Volgt (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:45 - 11:45 uur

Vaststelling afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg

Vergadering
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Nijboer (PvdA) om een gesprek met de heer Hans Alders op 5 of 6 juni 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Telecomraad (formeel) op 8 juni 2018

Inbreng schriftelijk overleg

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Ondertekening afsprakenlijst en afsluiting openbaar gedeelte Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

Vergadering
Thorbeckezaal