Commissievergaderingen

Donderdag 29 maart 2018

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 10:00 uur

voorstel ontvangst bijzondere procedure Egypte onderzoeker HRW

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Artificiële intelligentie in het recht

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Slottoewijzing, capaciteit Schiphol en staatsdeelnemingsaspecten van Schiphol en KLM

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Technische briefing door DNB inzake interne ontwikkelprojecten met cryptovaluta

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Voorbereidingsgroep lumpsum

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkende dag en tijdstip)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering (of zoveel eerder als de voorafgaande pv is afgelopen)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (TK...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Staat Qatar

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Werkbezoek Saudi-Arabië

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Extra Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie over Europese actualiteiten

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verkenning medicinale cannabis - 29477-470

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiscale beleidsagenda

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 14:30 uur

Werkbezoek Saudi-Arabië

Delegatievergadering
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aangiftecampagne en werkwijze BelastingTelefoon tijdens aangiftecampagne

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen...

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord) (TK 34902)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Gesprek met de Samenwerkingstafel Middenhuur

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bestuursrecht

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 16:15 uur

De uitrol van 5G in Nederland

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Experimenten gesloten coffeeshopketen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Actieprogramma Werken in de Zorg - 29282-303 (Verplaatst naar 30 maart 2018, 14.00 uur)

Inbreng feitelijke vragen
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Transparantie en Tijdigheid - 33654-31

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel tot wijziging van de Regeling Parlementair en extern onderzoek van de Tweede Kamer (TK 33812-5)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Brief Algemene Rekenkamer inzake onderzoek hulpgelden voor Haïti

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)