Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180322
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW, 15 maart 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 29-3-2018
Bijlage
Download Jaarplanning versterking kennispositie commissie OCW

Deelnemers


Agendapunten

1
De emancipatienota

Details

De emancipatienota komt vandaag in de Ministerraad en spoedig daarna naar de Kamer. (Dit is conform de planningsbrief, eind maart). Het AO Emancipatie is gepland op donderdag 5 april a.s.
2
Besluitenlijst van OCW-procedurevergadering van 15 maart 2018

Details

In de vorige vergadering is over agendapunt 12 inzake  ‘de voortijdig- schoolverlaten-aanpak’ besloten dat deze brief betrokken is bij de behandeling van het wetsvoorstel betreffende regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten. Er is toen ook besloten om een dossier Voortijdig schoolverlaten te maken en daar deze brief aan toe te voegen.  Dit laatste besluit moet nog worden toegevoegd aan de besluitenlijst.
3
Brievenlijst
8
Afschrift brief Onderwijsraad aan minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. advies inzake de aanvraag van de Stichting voor Duurzaam Onderwijs: O3-Nederland
15
16
Afschrift antwoord op de brief namens platform van besturen voor Christelijk Basisonderwijs in de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel inzake werkdruk en salarissen in het primair onderwijs

Te behandelen:

22
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

 • wo 28-03-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Reactie op het advies van de Onderwijsraad 'Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd’  
 • wo 28-03-2018 10.00 - 11.00 Technische briefing Ambtelijke technische briefing over Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers) 
 • do 29-03-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • di 03-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)
 • di 03-04-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Nederlands-Engels in het hoger onderwijs
 • wo 04-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek
 • wo 04-04-2018 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Bestuursakkoord middelbaar beroepsonderwijs 
 • do 05-04-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren inclusief tijdpad tussenoplossing 
 • do 05-04-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
 • do 12-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 18-04-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po 
 • do 19-04-2018 10.00 - 11.00 Gesprek Inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs
 • do 19-04-2018 11.00 - 12.30 Gesprek CvTEO 
 • do 26-04-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 16-05-2018 14.30 - 18.00 Algemeen overleg Onderwijskansenbeleid 
 • do 17-05-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS Raad 
 • do 24-05-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
 • wo 30-05-2018 10.00 - 13.30 Algemeen overleg Cultuur
23
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

15. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (minister OCW en minister SZW)
16. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs”(Futselaar) (minister OCW)
20. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (minister OCW)

27. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (minister OCW)
43. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (minister BVO en Media)
25
Jaarplanning versterking kennispositie commissie OCW 2018