Commissievergaderingen

Vrijdag 15 december 2017

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Benoemingscommissie

Gesprek
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Appreciatie van het conceptakkoord om het EU handelsdefensief instrumentarium te moderniseren

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)