Commissievergaderingen

Vrijdag 23 juni 2017

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek toevoegen agendapunt algemeen overleg nationale veiligheid en uitbreiding duur algemeen overleg

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Meerderheidsverzoek tot uitstel AO Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn d.d. 29 juni 2017 tot na het zomerreces

E-mailprocedure
(besloten)