Commissievergaderingen

Woensdag 8 juni 2016

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Commissiebijeenkomst

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Herziening corporate governance code

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Positionering ProRail

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Verantwoording Ministerie van Financiën over het jaar 2015 (verplaatst en vervolgens geannuleerd)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

College voor Toetsen en Examens (GEANNULEERD)

Gesprek
Geannuleerd

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2016

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Decentralisatie Wmo

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Internationale Financiële Betrekkingen (aanbiedingsbrief minister FIN)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Internationale Financiële Betrekkingen (v.w.b. de beleidsdoorlichting en de externe beoordeling)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

JBZ-Raad op 9 en 10 juni 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34325)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Pensioenonderwerpen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Ontwikkelingen in Estland in het kader van Digitale overheid

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Jaarverslag 2015 EZ, rapport ARK en Slotwet - verplaatst naar 7 juni 2016 van 19.00 t0t 22.00 uur

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015 (verplaatst naar 30 juni 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Stedelijke ontwikkeling (AO wordt tot nader order uitgesteld).

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Wijkverpleging (Verplaatst naar 14 juni 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

De leden Wassenberg en Rudmer Heerema ontvangen in een bijzondere procedure Richard O’Barry over het dolfinarium en het houden van dolfijnen in gevangenschap.

Bijzondere procedure
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Verantwoording over het jaar 2015 ministerie van Financiën en rijksbrede thema's (geannuleerd)

Wetgevingsoverleg
Geannuleerd