Commissievergaderingen

Vrijdag 20 mei 2016

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Kooiman (SP) om uitstel van het algemeen overleg Slachtoffers loverboys d.d. 26 mei 2016

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel om een schriftelijke reactie te vragen van de minister van SZW naar aanleiding van een uitspraak van het College voor rechten van de mens met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie

E-mailprocedure
(besloten)