Commissievergaderingen

Maandag 13 april 2015

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek om brief inzake PGB mantelzorguurtarief

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek tot omzetten AO Raad WSB op 15 april in Schriftelijk Overleg

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

De Nederlandse inzet bij de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2015

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L...

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

“Wapens en Principes, Ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa”

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Wapens en principes ambities voor een geloofwaardig en geharmoniseerd wapenexportbeleid in Europa (wordt verplaatst naar een latere datum)

Notaoverleg
(verplaatst)