Commissievergaderingen

Woensdag 11 maart 2015

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Personeel Defensie (verplaatst naar 11.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

AO Toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad van 12 en 13 maart 2015 (is schriftelijk overleg geworden op 10 maart 2015)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu (i.v.m. Plenaire agenda verplaatst naar 13.00 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Personeel Defensie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 11:30 uur

Verzoek AO Bekostiging onderwijs van vluchtelingenkinderen tot nader order uit te stellen

E-mailprocedure

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:30 - 13:30 uur

Transportraad d.d. 13 maart 2015 (omgezet in een schriftelijk overleg d.d. 5 maart)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 12:00 - 14:00 uur

JBZ-Raad van 12 en 13 maart 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (is schriftelijk overleg geworden op 10 maart 2015)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

Bekostiging onderwijs van vluchtelingenkinderen in het po en vo. (LET OP: Het overleg is tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bezuiniging op cultuur (vragen aan Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Pachtsysteem

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting programma Bevolkingsdaling

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bezuiniging op cultuur (vragen aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Raad Algemene Zaken dd 17 maart 2015

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Inbedding politieacademie in het politiebestel

Rondetafelgesprek
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 17:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Culture, Science, Education

Werkbezoek
Eerste Kamer (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:30 - 19:30 uur

EU-Raad Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 19:30 - 21:30 uur

(Informele) RBZ Handelsraad

Algemeen overleg
Troelstrazaal