Commissievergaderingen

Maandag 9 maart 2015

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - study visit Japan

Werkbezoek
Japan (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Nederlands Forensisch Instituut

Werkbezoek
Laan van Ypenburg 6, Den Haag (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Aanbieding van het onderzoek "Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs"

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Groepsgrootte in het basisonderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (Kamerstuk 27 858, nr. 298)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid

Notaoverleg
Thorbeckezaal