Commissievergaderingen

Maandag 9 februari 2015

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Wetsvoorstel Ratificatie VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking (33990 en 33992)

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk'

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op de Beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Initiatiefnota van het lid Van Klaveren over activering van de opkomstplicht

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Iniatiefwetgeving onderwijstoezicht

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid

Notaoverleg
(verplaatst)