Commissievergaderingen

Maandag 29 september 2014

Financiën

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Artikel 13-conferentie / Interparlementaire bijeenkomst Financiën te Rome

Werkbezoek
Rome

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa, 4e deelsessie, Straatsburg

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 12:00 uur

Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

Technische briefing
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Rondetafelgesprek: Roma, Sinti en woonwagenbewoners

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vergadering geannuleerd

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 18:00 uur

Beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies inzake art. 23 Grondwet

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Energieraad (informeel) 6 oktober 2014 (GEANNULEERD: gezamelijk algemeen overleg met de commissie I&M op 30 september 2014)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit advisering beschut werk (33161-192)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Artikel 100 brief over deelneming aan internationale strijd tegen ISIS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)