Commissievergaderingen

Maandag 15 september 2014

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Initiatiefnota van het lid Van Gerven over agrarische activiteiten en volksgezondheid (een gezonde veehouderij)

Notaoverleg
Thorbeckezaal

tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vergadering geannuleerd

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:30 - 16:00 uur

Rondetafelgesprek: Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB) (33975)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

delegatie Oekraïne

Gesprek
Schrijfkamer (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:00 - 19:00 uur

Initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht - notaoverleg is tot nader order uitgesteld

Notaoverleg
(verplaatst)