Commissievergaderingen

Dinsdag 29 mei 2012

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Woordvoerders begroting IM over nieuwe begrotingsstructuur IM

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nahang Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

EPD/LSP (verplaatst naar 6 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Klimaat (Geannuleerd)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Procedures en brieven (groslijst controversieel verklaren en regulier)(aanvangstijd gewijzigd: 5 min. na aanvang dinerpauze)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Tijd vergadering 19:00 - 20:30 uur

Telecomraad d.d. 7-8 juni 2012

Algemeen overleg
Thorbeckezaal