Commissievergaderingen

Maandag 20 september 2010

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Ontvangst delegastie rekenkamer van Aruba (ontvangst verplaatst naar 22 september)

Gesprek
Geannuleerd (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Nahangprocedure ex art. 110,1e lid, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (wijziging legkippenbesluit)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)