Commissievergaderingen

Maandag 22 maart 2010

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Pensioenen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Bezoek aan Brussel thema Visserij (geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd Brussel