Commissievergaderingen

Vrijdag 5 februari 2010

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Werkbezoek aan de Utrechtse vallei i.h.k.v. gemeentelijke herindeling

Werkbezoek
Gemeenten Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg