Commissievergaderingen

Maandag 21 september 2009

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 18:00 uur

Europese Centrale Bank (ECB)

Werkbezoek
ECB te Frankfurt (besloten)

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Klankbordgroep onderzoek knelpunten informatie-uitwisseling verwevenheid onder- en bovenwereld

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)