Commissievergaderingen

Maandag 7 september 2009

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Bezoek aan Schiphol in het kader van de behandeling van de Luchtvaartnota (geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd Schiphol

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Nota Overgewicht

Notaoverleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

Werkbezoek bevolkingskrimp aan Zeeland (geannuleerd)

Werkbezoek
Geannuleerd Zeeland (besloten)