Commissievergaderingen

Dinsdag 30 september 2008

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot uur

Eerste voortgangsrapportage groot project EHS

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

VN rapporteur, mw Asma Jahangir

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

tijdelijke commissie subsidiariteitstoets

Tijd vergadering 09:45 - 10:15 uur

Procedurevergadering TGCS

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - n.n.b. uur

Begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009

Inbreng feitelijke vragen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

EU-Mestbeleid

Technische briefing
Statenlokaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Extra-procedurevergadering over Concept-Jaarwerkplan 2009 voor de Inspectie van het Onderwijs

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

V.S.O. Voorhang aanwijzing huisartsenzorg

Inbreng schriftelijk overleg

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet stimulering arbeidsparticipatie) (kamerstuk 31 577)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Wet horizonbepaling participatieplaatsen (31 548)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

V.S.O. vergoeding cholesterolverlagers

Inbreng schriftelijk overleg

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Ecofin Raad

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Technische briefing verzorgd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de Derde evaluatie Wet BOPZ

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Transportraad

Algemeen overleg
van Someren-Downerzaal

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Personeel

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 16:00 - 16:15 uur

Reactie op notitie over beleidsprogramma

Procedurevergadering
Statenlokaal

Justitie

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Individuele ambstberichten

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

'Holland House' te New York

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Kosovaarse Parlementariërs

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot 18:00 uur

IBO Natuur

Inbreng feitelijke vragen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Evaluatie natuurwetgeving

Inbreng feitelijke vragen

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

Besloten technische briefing over (nog te ontvangen) wetsvoorstel wettelijke basis 'naked short selling'

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Bedienen op afstand van sluizen/bruggen/stuwen

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 19:30 - 20:30 uur

Besloten technische briefing over (nog te ontvangen) wetsvoorstel wettelijke basis 'naked short selling'

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)