Commissievergaderingen

Donderdag 28 mei 2015

Defensie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Interparlementaire conferentie over toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten te Brussel

Werkbezoek
Europees Parlement

parlementaire enquêtecommissie Fyra

Tijd vergadering 09:30 - 11:00 uur

Mw. K. (Karla) Peijs, Minister van Verkeer en Waterstaat van 2003 tot en met 2007

Verhoor
Enquêtezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:45 uur

Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Klompezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Fiscale maatregelen

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Evaluatie Zorginstituut Nederland (verplaatst naar 11 juni 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

parlementaire enquêtecommissie Fyra

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

Dhr. B. (Bert) Meerstadt, President-directeur NS van 2009 tot en met 2013, directielid NS van 2001 tot en met 2009

Verhoor
Enquêtezaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Diergezondheidsfonds 2014 (TK 34200-F-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Diergezondheidsfonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2014 (TK 34200-XIII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Economische Zaken 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (TK-34190)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Diergezondheidsfonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 (Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van der Staaij voor brief over opmars Taliban

E-mailprocedure
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 (Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en aan de Algemene rekenkamer (AR) over het rapport van de AR bij het jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 - 34200-XVI-2 - vragen aan Regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

ARK-rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 - 34200-XVI-2 - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en aan de Algemene rekenkamer (AR) over het rapport van de AR bij het jaarverslag Infrastructuurfonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Infrastructuurfonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Defensie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (34200-XV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Deltafonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (34200-XV-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (34200-XV-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Ministerie van Volksgezondheids, Welzijn en Sport 2014 - 34200-XVI-3 en 4

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Feitelijke vragen aan de Regering en aan de Algemene rekenkamer (AR) over het rapport van de AR bij het jaarverslag over het Deltafonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Slotwet Deltafonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 - 34200-XVI-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 16:15 uur

Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

MIVD (verplaatst naar 21 mei)

Gesprek
(verplaatst)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Extra procedurevergadering verplaatst naar 2 juni.

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 13:15 uur

Extra Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Natuurbeleid - samengevoegd met Biodiversiteit in algemeen overleg op 28 mei 2015 van 19.00 tot 22.00 uur

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Arbeidsomstandigheden

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

De Staat van de Woningmarkt (voortzetting) (is verplaatst naar 4 juni van 10.00 tot 12.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (34200-VI-2)(vragen aan ARK)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag Ministerie van Financiën 2014 (vragen aan Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Koning (I) (34200-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (34200-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Wonen en Rijksdienst 2014 (34200-XVIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet ministerie van Buitnlandse Zaken 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Financieel jaarverslag van het Rijk 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (34200-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nationale Verklaring 2015 (over besteding in 2014 van Europese subsidies in Nederland)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Provinciefonds 2014 (34200-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (34200-VIII-2) vragen aan regering en aan de Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Gemeentefonds 2014 (34200-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Gemeentefonds (B) (34200-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014 (34200-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Koninkrijksrelaties 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Provinciefonds (C) (34200-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014 (34200-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2014 (34200-XVIII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Staten-Generaal (IIA) (34200-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014 (34200-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014 (34200-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (34200-VI-2)(vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de gouverneurs (IIB) (34200-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (34200-XVIII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) (34200-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Staten-Generaal 2014 (34200-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport ARK bij jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet BES-fonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Algemene Rekenkamer bij de Nationale Verklaring 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wetsvoorstel wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders (34105)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet van de Koning 2014 (34200-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag van de Koning 2014 (34200-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Investeringsagenda Belastingdienst

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 (34200-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van de leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD) voor een meerjarig rapporteurschap ter verbetering van de kwaliteit van de producten uit de begrotingscyclus

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

AFM-rapport Herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staat van de Rijksverantwoording 2014 (Rijksbrede resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2014 en thema’s)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Provinciefonds 2014 (34200-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014 (34200-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Staten-Generaal 2014 (34200-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Financiën 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel "WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging" -29538-186

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (34200-VIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het BES-Fonds (H)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (34200-VIII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 en de Jaarrekening 2014 van de Nationale Politie (34200-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag Ministerie van Financiën 2014 (vragen aan kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverrslag Gemeentefonds 2014 (34200-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag BES-Fonds 2014

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij Koninkrijkesrelaties

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fyra

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Dhr. C. (Camiel) Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat van 2007 tot en met 2010

Verhoor
Enquêtezaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Wegverkeer en verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek toevoegen brief partner- en gezinsmigratie aan algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek aan het ministerie om een overzicht te geven van de feitelijke en inhoudelijke verschillen en overeenkomsten van een uitvoeringstoets en de gemaakte roadmap trekkingsrechten

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Biodiversiteit - samengevoegd met Natuurbeleid in een algemeen overleg op 28 mei 2015 van 19.00 tot 22.00 uur

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Natuurbeleid en Biodiversiteit

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal