Algemeen overleg

Arbeidsomstandigheden

Algemeen overleg: "Arbeidsomstandigheden"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 7e Herziene convo AO over arbeidsomstandigheden - 28 mei 2015 (agendapunt toegevoegd)
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 mei 2015, over Arbeidsomstandigheden

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op het rapport van de ‘International Labour Organization’ (ILO), naar aanleiding van een klacht van de vakcentrales over een aantal door Nederland geratificeerde verdragen

Te behandelen: