Agendapunten

 1. Verlaging van de grenswaarde voor asbest amfibolen

  Te behandelen:

 2. Reactie op het proefschrift "Handhaving en regelnaleving in de Nederlandse chemische industrie"

  Te behandelen:

 3. Reactie op het rapport van de ‘International Labour Organization’ (ILO), naar aanleiding van een klacht van de vakcentrales over een aantal door Nederland geratificeerde verdragen

  Te behandelen:

 4. Aanbieding advies van de Gezondheidsraad ‘Werknemers en infectieziekten. Criteria voor vaccinatie’

  Te behandelen:

 5. Informatie over de stand van zaken en maatregelen die zijn getroffen tegen de zogenoemde dubbele certificaten in de asbestsanering

  Te behandelen:

 6. Consultatie herziening van de arbeidstijdenrichtlijn

  Te behandelen:

 7. Stelsel Asbest

  Te behandelen: