Commissievergaderingen

Dinsdag 28 maart 2023

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Een bredere kijk op financiering' van Cultuur+Ondernemen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorhang Subsidieregeling matching Horizon Europe

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 15:00 uur

Vergadering parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

FNV, CNV en VCP - De IOW (wet inkomensvoorziening oudere werklozen) moet blijven

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Water Wake-up Call

Petitie
Petitie Statenpassage

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding burgerinitiatief over bevolkingsonderzoek borstkanker

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

NAVO (omgezet in een commissiedebat op 22 maart)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Luchtruimherziening

Vergadering
Kuyperkamer

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing percentage belastingrente Vpb en bronbelasting

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) inzake schriftelijk overleg over brief exportkredietverzekeringen

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Strafrechtketen

Technische briefing
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Bouwbegeleidingscommissie

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 21:00 uur

Staat van de volkshuisvesting (verplaatst naar 13 april 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Beckerman en Agnes Mulder voor een werkbezoek en een inbreng feitelijke vragen inzake gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

E-mailprocedure
(besloten)