Petitie : Water Wake-up Call

De vergadering is geweest

28 maart 2023
13:30 - 13:45 uur
Locatie: Petitie Statenpassage
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlage

Deelnemers

  • Voorzitter
    J. Wuite (D66)
  • J.J. Klink (VVD)
  • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek Simavi tot aanbieding petitie i.h.k.v. campagne Water Wake-up Call d.d. 28 maart 2023