E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Beckerman en Agnes Mulder voor een werkbezoek en een inbreng feitelijke vragen inzake gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

De vergadering is geweest

28 maart 2023
17:00 uur
Geachte (plaatsvervangende) leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u het voorstel van de leden Beckerman (SP) en Agnes Mulder (CDA) voor een werkbezoek aan Schoonebeek op korte termijn en voor een inbreng feitelijke vragen over de voortgang gebiedsproces oliewinning Schoonebeek (Kamerstuk 33529, nr. 1119) na dit werkbezoek.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 28 maart om 17:00 uur kenbaar te maken of u instemt met dit voorstel (graag door middel van een ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst.*
 
Met vriendelijke groet,
 
Rick van Dijke
 
Adjunct-griffier

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van de leden Beckerman en Agnes Mulder voor een werkbezoek en een inbreng feitelijke vragen inzake gebiedsproces oliewinning Schoonebeek

    Te behandelen:

    Loading data