Commissievergaderingen

Woensdag 26 januari 2022

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2022 (hybride)

Werkbezoek
Strasbourg (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Examens in het voortgezet onderwijs (verplaatst naar 10.00 uur)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Chinese beïnvloeding in Nederland (fysiek)

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Rapport onderzoek backpay weduwen (tot nader order uitgesteld)

Technische briefing
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Examens in het voortgezet onderwijs

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Externe veiligheid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering LNV (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 11:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:15 - 12:30 uur

Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 27 januari 2022)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep rondetafelgesprek 'Koopkracht van ouderen'

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Technische briefing verzorgd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de MIVD inzake toekomstige inzet in en hulp aan Afghanistan (digitaal)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek staatssecretaris voor uitstel verzamel-commissiedebat BES

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Toerisme (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

NADER schriftelijk overleg over de antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Opiumwetbesluit en lijst II, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op deze lijst (Kamerstuk 35954-1)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Staatsdeelnemingen

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Terrorisme/extremisme

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Commissiedebat op hoofdlijnen met de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de maatregelen in het coalitieakkoord op het terrein van Binnenlandse Zaken

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)(TK 35994)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Integriteit openbaar bestuur (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 17:00 uur

Covid-19 Herstelfonds (via videoverbinding)

Rondetafelgesprek
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over bescherming drinkwater bij boren naar aardwarmte

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

verzoek om gesprek met een high level delegatie uit Libië, 3 februari, 17.00 - 18.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek namens de leden Koekkoek en Valstar om commissiedebat Informele JBZ-Raad EU-voorzitterschap van 3 en 4 februari 2022 (algemeen en vreemdelingen en asiel) op 2 februari om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)