Commissievergaderingen

Donderdag 25 januari 2018

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 1e deelsessie 2018

Werkbezoek
Straatsburg (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Presidential Committee

Vergadering
Straatsburg (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

BTW (Agendapunten worden samengevoegd bij het schriftelijk overleg d.d. 25 januari 2018)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Verzameloverleg: Wijkverpleging / Dementie / Palliatieve zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Mijnbouw (verplaatst naar 15 februari 2018, 13.30-16.30 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Ambtelijke technische briefing lumpsumfinanciering po en vo

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

E-mailprocedure bezoek Commissaris King op dinsdag 30 januari a.s.

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Luchtvaart

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Bespreking van de conceptverslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 16:30 uur

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Besloten technische briefing Multilateraal Verdrag belastingverdragen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Onderzoek Algemene Rekenkamer naar voorinvesteringen en medezeggenschap in het hoger onderwijs

Technische briefing
Klompezaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (TK 34747)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanpassing statuut Europese politieke partijen (TK 22112-2416)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

BTW

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (34851)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1258/2013, Verordening (EU) nr. 1259/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1013 - 34848

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (TK 34805)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)