Algemeen overleg

Luchtvaart

Algemeen overleg: "Luchtvaart "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 januari 2018, over Luchtvaart
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e herziene convocatie algemeen overleg Luchtvaart d.d. 25 januari

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

18
Antwoorden op vragen commissie over de Regeling houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol voor de jaren 2018 tot en met 2022 en evaluatie Knowledge and Development Centre Mainport Schiphol (Kamerstuk 29665-247)

Te behandelen:

19