Rondetafelgesprek : Gesubsidieerde rechtsbijstand

De vergadering is geweest

25 januari 2018
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • M. Groothuizen (D66)
 • F. van Oosten (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Volgens onderstaand schema:

              Blok 1– Commissie van der Meer van 13.30 tot 14.00 uur
  • Dhr. H.Th. van der Meer, voorzitter van de commissie Van der Meer
    
   Blok 2: Rechtsbijstand/advocatuur van 14.00 tot 15.30 uur
  • Dhr. B. Leest, Nederlandse Orde van Advocaten
  • Dhr. R. Feiner, VSAN
  • Dhr. E. Radius, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland)
  • Dhr. H. Gerritsen, Raad voor rechtsbijstand
  • Dhr. J. Sewalt, Platform Rechtsbijstand
    
  • Blok 3: Wetenschap en innovatie van 15.30 tot 16.30 uur
  • Dhr. D. Vergunst, Raad voor de rechtspraak
  • Dhr. J.W. Kakebeeke, Centrum voor Juridisch Ondernemerschap en Innovatie, Universiteit Leiden
  • Mw. M. Westerveld, hoogleraar socialeverzekeringsrecht en buitengewoon hoogleraar sociale rechtshulp
 3. 3

  Position paper NOvA t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Position paper VSAN t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Position paper LOSR - Sociaal Werk Nederland t.b.v. rondetafelgesprek gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Position paper RvR t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Position paper Verbond van Verzekeraars t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Position paper Universiteit Leiden - CLEI t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Position paper M. Westerveld t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand op 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Position paper het Juridisch Loket t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand op 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Position paper vFAS t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data