Debat geweest
25 januari 2018 | 13:30 - 16:30
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Gesubsidieerde rechtsbijstand"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand op 25 januari 2018
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 25 januari 2018, over Gesubsidieerde rechtsbijstand

Deelnemers


Agendapunten

2
Volgens onderstaand schema:

Details

            Blok 1– Commissie van der Meer van 13.30 tot 14.00 uur
 • Dhr. H.Th. van der Meer, voorzitter van de commissie Van der Meer
   
  Blok 2: Rechtsbijstand/advocatuur van 14.00 tot 15.30 uur
 • Dhr. B. Leest, Nederlandse Orde van Advocaten
 • Dhr. R. Feiner, VSAN
 • Dhr. E. Radius, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland)
 • Dhr. H. Gerritsen, Raad voor rechtsbijstand
 • Dhr. J. Sewalt, Platform Rechtsbijstand
   
 • Blok 3: Wetenschap en innovatie van 15.30 tot 16.30 uur
 • Dhr. D. Vergunst, Raad voor de rechtspraak
 • Dhr. J.W. Kakebeeke, Centrum voor Juridisch Ondernemerschap en Innovatie, Universiteit Leiden
 • Mw. M. Westerveld, hoogleraar socialeverzekeringsrecht en buitengewoon hoogleraar sociale rechtshulp
3
Position paper NOvA t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

Te behandelen:

4
Position paper VSAN t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

Te behandelen:

5
Position paper LOSR - Sociaal Werk Nederland t.b.v. rondetafelgesprek gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

Te behandelen:

6
Position paper RvR t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

Te behandelen:

7
Position paper Verbond van Verzekeraars t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

Te behandelen:

8
Position paper Universiteit Leiden - CLEI t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

Te behandelen:

9
Position paper M. Westerveld t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand op 25 januari 2018

Te behandelen:

10
Position paper het Juridisch Loket t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand op 25 januari 2018

Te behandelen:

11
Position paper vFAS t.b.v. rondetafelgesprek Gesubsidieerde rechtsbijstand d.d. 25 januari 2018

Te behandelen: