Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

25 januari 2018
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • J.H. ten Broeke (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  25-01-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  30-01-2018 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Dutch Visitors Programme (DVP) 'Mensenrechten gender en LGBTQ+'
  01-02-2018 10.30 - 14.00 Gesprek Ambassadeursconferentie
  01-02-2018 18.30 - 21.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde datum)
  08-02-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  15-02-2018 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Advies inzake gebruik door politici van term genocide
  22-02-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  22-02-2018 18.30 - 21.00 Algemeen overleg Buitenlandse Zaken (gewijzigde tijd)
  08-03-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  14-03-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  14-03-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg MH-17 dossier
  22-03-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  05-04-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-04-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  19-04-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  19-04-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO
  17-05-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  22-05-2018 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  31-05-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  14-06-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  20-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  28-06-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  05-07-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie inzake de Jaarplanning Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opties voor werkbezoek commissie in Meireces 2018

  Besluit: De commissie onderzoekt de mogelijkheden voor een werkbezoek aan Saudi-Arabië in de tweede week van het Meireces (6-11 mei 2018).
 5. 5

  Vaststelling delegatie Interparlementaire Conferentie over Europees Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (IPC GBVB/GVDB, Sofia 16-18 februari 2018.

  Besluit: Vanuit de commissie voor Buitenlandse Zaken melden de leden De Roon,Van Helvert en (onder voorbehoud) Belhaj zich aan.
 6. 6

  Gesprek met minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Pavlo Klimkin, op vrijdag 2 februari

  Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Ten Broeke op vrijdag 2 februari van 9.00 tot 10.00 uur.
 7. 7

  Uitnodiging Ambassade van Georgië namens, voorzitter van het Parlement van Georgië en bestuurscomité voor Open Government Partnerschip (OPG), voor OPG global summit d.d. 17-19 juli 2018

 8. 8

  Verzoek HRW, namens Deputy United Nations Director van HRW, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Nederlandse zetel in Veiligheidsraad op vrijdag 2 of maandag 5 februari 2018

 9. 9

  Ontvangst koning van Jordanië door Staten-Generaal op woensdag 21 maart 10.30-11.10 uur in de Eerste Kamer.

  De voorzitter en het lid Ten Broeke zullen bij de ontvangst aanwezig zijn.
 10. 10

  Verzoek Ambassade van Canada, namens dhr. Cotler - voormalig Canadees minister van Justitie en procureur-generaal, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtensituatie in Venezuela d.d. 15 of 16 februari 2018

 11. 11

  Stand van zaken pilot reisdocumentaanvragen in het buitenland bij een externe dienstverlener

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie om aandacht voor situatie van moeder van Nederlandse nationaliteit en haar kinderen in Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het gezamenlijk advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over het gebruik van de term 'genocide' door politici

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici (Kamerstuk 34550-V-72)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2017, over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de 16e Vergadering van Verdragspartijen bij het Statuut van Rome ter oprichting van het Internationaal Strafhof

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake actuele politieke en mensenrechtensituatie in Cambodja

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over betrokkenheid van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv bij een actiemaand van de Israëlische supermarktketen Shufersal en de verhouding tot het ontmoedigingsbeleid (Kamerstuk 23432-443)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over de schrijnende situatie van de Rohingya en de rol die Nederland als nieuw lid van de VN Veiligheidsraad daarin kan spelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie inzake verslag bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering motie van de leden Sjoerdsma en Azmani over sluiten van de Eritrese ambassade (Kamerstuk 22831-132)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Karabulut met betrekking tot de demonstranten die zijn opgepakt in het noordelijke Rif-gebied in Marokko (Kamerstuk 34 775-V-35)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoeken commissie over de situatie in Noord-Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nederlandse deelname aan G20

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake het onderzoek Nationale Ombudsman 'Nooit Nederlander geweest...?'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2018 (Kamerstuk 21501-02-1814), over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2017 (Kamerstuk 21501-02-1813) en over de actuele politieke en humanitaire situatie in Jemen (Kamerstuk 32623-183)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2018Z00614 Aan minister Buza - feit vragen rapport gebruik term genocide 17-01-2018
  2018Z00203 Aan ministers Buza en JenV - verzoek stv MH17 dossier 11-01-2018
  2017Z18785 Aan minister Buza - verzoek afschrift reactie brf Koloniale oorlog Indonesië  21-12-2017
  2017Z18782 Aan minister Buza - afschrift reactie brf Faon mbt gebruik term genocide 21-12-2017: rappel: minister verzoeken zijn reactie vóór AO genocide van 15 februari 2018 aan de Kamer toe te zenden.
  2017Z16498 Aan minister Buza - vertrouwelijkheid brf Consulair Domein 27-11-2017: Rappel.
  2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
 31. 31

  Voorstel tot gesprek met Farida Abbas Khalaf, Yezidi slachtoffer van ISIS-terreur.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek reactie minister van Buitenlandse Zaken op rapport UN Panel of Experts d.d. 28 januari 2018 over levering wapens door Iran aan opstandelingen Jemen

  Te behandelen:

  Loading data