Debat geweest
25 januari 2018 | 12:45 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 25 jan
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 25 jan

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

25-01-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
30-01-2018 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Dutch Visitors Programme (DVP) 'Mensenrechten gender en LGBTQ+'
01-02-2018 10.30 - 14.00 Gesprek Ambassadeursconferentie
01-02-2018 18.30 - 21.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde datum)
08-02-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
15-02-2018 11.00 - 14.00 Algemeen overleg Advies inzake gebruik door politici van term genocide
22-02-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
22-02-2018 18.30 - 21.00 Algemeen overleg Buitenlandse Zaken (gewijzigde tijd)
08-03-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
14-03-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
14-03-2018 19.00 - 22.00 Algemeen overleg MH-17 dossier
22-03-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
05-04-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
18-04-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
19-04-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
19-04-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg NAVO
17-05-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
22-05-2018 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
31-05-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
14-06-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
20-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
28-06-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
05-07-2018 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
4
Opties voor werkbezoek commissie in Meireces 2018

Details

Besluit: De commissie onderzoekt de mogelijkheden voor een werkbezoek aan Saudi-Arabië in de tweede week van het Meireces (6-11 mei 2018).
5
Vaststelling delegatie Interparlementaire Conferentie over Europees Buitenlands, Veiligheids- en Defensiebeleid (IPC GBVB/GVDB, Sofia 16-18 februari 2018.

Details

Besluit: Vanuit de commissie voor Buitenlandse Zaken melden de leden De Roon,Van Helvert en (onder voorbehoud) Belhaj zich aan.
6
Gesprek met minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, Pavlo Klimkin, op vrijdag 2 februari

Details

Besluit: Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Ten Broeke op vrijdag 2 februari van 9.00 tot 10.00 uur.
7
Uitnodiging Ambassade van Georgië namens, voorzitter van het Parlement van Georgië en bestuurscomité voor Open Government Partnerschip (OPG), voor OPG global summit d.d. 17-19 juli 2018
8
Verzoek HRW, namens Deputy United Nations Director van HRW, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Nederlandse zetel in Veiligheidsraad op vrijdag 2 of maandag 5 februari 2018
9
Ontvangst koning van Jordanië door Staten-Generaal op woensdag 21 maart 10.30-11.10 uur in de Eerste Kamer.

Details

De voorzitter en het lid Ten Broeke zullen bij de ontvangst aanwezig zijn.
10
Verzoek Ambassade van Canada, namens dhr. Cotler - voormalig Canadees minister van Justitie en procureur-generaal, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtensituatie in Venezuela d.d. 15 of 16 februari 2018
13
Kabinetsreactie op het gezamenlijk advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) en de Extern Volkenrechtelijk Adviseur (EVA) over het gebruik van de term 'genocide' door politici

Te behandelen:

14
Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van motie van het lid Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici (Kamerstuk 34550-V-72)

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid De Roon, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2017, over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem

Te behandelen:

18
Beantwoording vragen commissie over betrokkenheid van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv bij een actiemaand van de Israëlische supermarktketen Shufersal en de verhouding tot het ontmoedigingsbeleid (Kamerstuk 23432-443)

Te behandelen:

19
Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over de schrijnende situatie van de Rohingya en de rol die Nederland als nieuw lid van de VN Veiligheidsraad daarin kan spelen

Te behandelen:

22
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Karabulut met betrekking tot de demonstranten die zijn opgepakt in het noordelijke Rif-gebied in Marokko (Kamerstuk 34 775-V-35)

Te behandelen:

29
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 januari 2018 (Kamerstuk 21501-02-1814), over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2017 (Kamerstuk 21501-02-1813) en over de actuele politieke en humanitaire situatie in Jemen (Kamerstuk 32623-183)

Te behandelen:

30
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2018Z00614 Aan minister Buza - feit vragen rapport gebruik term genocide 17-01-2018
2018Z00203 Aan ministers Buza en JenV - verzoek stv MH17 dossier 11-01-2018
2017Z18785 Aan minister Buza - verzoek afschrift reactie brf Koloniale oorlog Indonesië  21-12-2017
2017Z18782 Aan minister Buza - afschrift reactie brf Faon mbt gebruik term genocide 21-12-2017: rappel: minister verzoeken zijn reactie vóór AO genocide van 15 februari 2018 aan de Kamer toe te zenden.
2017Z16498 Aan minister Buza - vertrouwelijkheid brf Consulair Domein 27-11-2017: Rappel.
2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld 01-06-2017
32
Verzoek reactie minister van Buitenlandse Zaken op rapport UN Panel of Experts d.d. 28 januari 2018 over levering wapens door Iran aan opstandelingen Jemen

Te behandelen: