Commissievergaderingen

Donderdag 24 september 2020

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

AOW-onderwerpen (wordt verplaatst naar 15 oktober 2020)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021

Inbreng feitelijke vragen

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Lodders tot uitstel van de schriftelijke inbreng over het 'Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen'

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet teneinde een grondslag op te nemen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de...

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (TK 35570-IV)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarwisseling en Vuurwerk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van leden en Postma (CDA) en Kröger (GroenLinks) om op korte termijn schriftelijk overleg te voeren over de brief Stand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van LNV (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake nertsenhouderijen: ruimingskosten en uitvoeringskosten stoppersregeling)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake het Steun- en herstelpakket)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

NOVI

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Klimaat en energie (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Amnesty International, Free Press Unlimited en NHC inzake Rusland (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (commissie Bos) over het rapport thuiswonende ouderen (TK 31765-511) (verplaatst naar 5 oktober 2020)

Technische briefing
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bestuur en governanceverhoudingen van de Volksbank

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Internationale Samenwerkingsoperaties 2012-2017 (33199-36)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht (35498)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ouderschap en adoptie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Doorontwikkeling en invoering PGB2.0 - 25657-330

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang implementatie wetswijziging “Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis” (35146-18)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Advies van de verkenner over de fusie van Santiz (31016-292)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Houtskoolschets acute zorg - 29247-314

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (TK 35517)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Machtigingswet oprichting Invest International (via videoverbinding)

Technische briefing
Vondelingkamer (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 21:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (TK 35570-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 21:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (TK 35570-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 21:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (TK 35570-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)