Commissievergaderingen

Donderdag 24 september 2015

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Werkgroep Breed welvaartsbegrip

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Medezeggenschap

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Preventiebeleid (verplaatst naar 14 oktober 2015)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Asbest (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering OCW

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Inbreng verslag houdende feitelijke vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 1 en 2 oktober 2015 (is omgezet in een schriftelijk overleg op 21 september om 16.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting inzake verwerving kunstwerk)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

OCW-begroting 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voorstel van de leden Van Veldhoven (D66) en Ziengs (VVD) om de agendapunten betreffende EHS van de agenda van het algemeen overleg Natuurbeleid, EHS en Oostvaardersplassen op donderdag 24 september a.s. af te voeren en deze...

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

Zedendelicten en seksuele weerbaarheid/misbruik

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Bespreking van de conceptverslagen in de commissievergadering

Procedurevergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 16:00 uur

Toekomst van de verzekeringssector

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Benoeming leden Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beleidsdoorlichting Risicomanagement van de staatsschuld en hoofdlijnen van het beleid 2016-2019

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016 (34300-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Klompezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Regeldrukagenda (TOT NADER ORDER UITGESTELD i.v.m. PLENAIRE AGENDA)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verzoek reactie staatssecretaris VWS inzake berichtgeving "Nog geen overheveling voorzieningen bij Wlz-indicatie"

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Algemeen overleg
Troelstrazaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

(Informele) Handelsraad (geannuleerd)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Natuurbeleid en Oostvaardersplassen

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Natuurbeleid en EHS - duur van het algemeen overleg ingekort en onderdeel EHS van agenda gehaald

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 15:30 - 19:30 uur

Natuurbeleid, EHS en Oostvaardersplassen

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 16:15 - 17:15 uur

Besloten technische briefing door de Algemene Rekenkamer over de begrotingsbrief Financiën

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten

Algemeen overleg
Thorbeckezaal