Commissievergaderingen

Woensdag 23 april 2014

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

JBZ-meerjarenbeleid vanaf 2015 (verplaatst naar 24 april 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Medische zorg voor vreemdelingen (verplaatst naar 28 mei 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Ontvangst Egyptische delegatie

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Versterking governance in de praktijk

Notaoverleg
Troelstrazaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Versterking governance in de praktijk (Let op: het overleg is met 1 uur ingekort)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering Financiën (verplaatst naar 13.30 -14.30 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Dual-use goederen

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Modernisering Milieubeleid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

IORP

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Een gesprek met mw. van der Hoeven in haar hoedanigheid van directeur van het International Energy Agency waarin zij het rapport met een analyse van het energie en klimaat beleid van Nederland toelicht.

Gesprek
Klompezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Rechtsstaat en rechtsstatelijkheid in Europa

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 14:45 uur

Procedurevergadering (geannuleerd i.v.m. plenaire overlap)

Procedurevergadering
Geannuleerd

Europese Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Informatievoorziening

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 29 en 30 april 2014

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

Waddenveren

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Oekraïne

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Vessel Protection Detachments (VPD) (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Groot onderhoud gemeentefonds (33750-B-12)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

VAR-verklaringen voor zzp'ers

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Bewapende drones

Algemeen overleg
Thorbeckezaal