Commissievergaderingen

Dinsdag 22 november 2022

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerp-wijzigingsbesluit verzegeling afvoerleiding toilet pleziervaartuigen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Parkeerproblematiek voor vrachtwagenchauffeurs in Nederland

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

Taskforce Rijnbrug Rhenen e.a. over de Rijnbrug Rhenen - GEEN DOORGANG

Petitie
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

FNV Young & United en de LSVb, aanbieding petitie 'Stop de rente'

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Onderzoek energiecrisis en inflatie bij sportverenigingen

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Provincie Drenthe e.a. bieden een petitie aan ter ondersteuning van het initiatief om de ontbrekende schakel (Emmen-Veendam) in het interregionale, grensoverschrijdende spoor (Nedersaksenlijn) van Twente naar Groningen te realiseren.

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Save the Children aanbieding rapport "Breaking Point: Life for children one year the Taliban takeover"

Petitie
Petitie Statenpassage

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Aanbieding van het burgerinitiatief 'Abortus is geen misdaad'

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

"Meer onderzoek naar (onverklaarde) gezondheidsklachten van vrouwen"

Petitie
Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van de bijlage als bedoeld in artikel 7.1 van het Alcoholbesluit

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

OJCS-raad van 28-29 november 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Delegatie Georgisch parlement

Gesprek
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Artikel-100 Verlenging Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek NAVO-Parlementaire Assemblee-delegatie om resoluties te agenderen voor het commissiedebat NAVO en OVSE op 23 november 2022

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

PBL over het rapport Toegang voor iedereen? Een analyse van de onbereikbaarheid van voorzieningen en banen in Nederland

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Gesprek WRR over de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor standaarden en protocollen door de WRR (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:15 uur

Eurocommissaris voor Democratie en Demografie over de Conferentie over de Toekomst van Europa (voorstel nieuwe datum in PV 24 november voorleggen)

Gesprek
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Voorbereidingsgroep EU-rapporteurschap verordening natuurherstel

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 19:30 uur

Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel (samengevoegd met commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking d.d. 23-11-2022).

Commissiedebat
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 18:00 uur

Besloten gesprek

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 18:00 - 19:00 uur

IPU - Algemene Leden Vergadering (ALV)

Vergadering
(besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering 19:30 - 22:30 uur

Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium (Verplaatst; nieuwe datum nog niet bekend)

Commissiedebat
(verplaatst)