Commissievergaderingen

Dinsdag 20 december 2022

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Hijink (SP) om een A4 aan de Kamer te doen toekomen voorafgaand aan het commissiedebat Mondkapjesdeal.

E-mailprocedure
(besloten)

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Contactgroep Verenigde Staten - Delegatievergadering

Delegatievergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Stop 5G

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Situatie in Iran

Petitie
Petitie Statenpassage

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

De leerlingen, ouders/verzorgers, personeel e.a. van de Curio prinsentuin Andel-school bieden aan 'Houd Curio prinsentuin Andel bereikbaar'

Petitie
Petitie Statenpassage

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in euro

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over de aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitkomst evaluatie experiment instellingsaccreditatie, in relatie tot aanbevelingen over het hoger onderwijs uit het advies ‘Essentie van extern toezicht’ van de Onderwijsraad

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Financiën

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Vermogensverdeling (Verplaatst naar 8 februari 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 19:00 uur

SPOED E-MAILPROCEDURE] EUZA - Verzoek lid Ceder brief uitvoering motie Van der Graaf situatie Nagorno-Karabach

E-mailprocedure
(besloten)