Commissievergaderingen

Donderdag 20 augustus 2020

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - Fifth World Conference of Speakers of Parliament Virtual meeting

Werkbezoek
Virtual meeting (besloten)

Financiƫn

Tijd vergadering 13:00 - 16:30 uur

Start hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35526)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken (inbreng is komen te vervallen ivm inbreng 18 augustus)

Inbreng schriftelijk overleg
Geannuleerd (besloten)