Commissievergaderingen

Vrijdag 19 november 2021

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Seminar of Mediterranean and Middle East Special Group (GSM) and the Sub-Committee on NATO Partnerships (PCNP)

Werkbezoek
Barcelona (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (tot nader order uitgesteld)

Werkbezoek
CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Leidscheveen (verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Verzoek van het lid Agema (PVV) om de minister te verzoeken om recente cijfers over het aantal (on)gevaccineerden in ziekenhuizen/ic's | Uw reactie graag uiterlijk morgen (19 november 2021) om 11.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Staatsdeelnemingen (LET OP: ter vervanging van het commissiedebat Staatsdeelnemingen d.d. 17 november 2021)

Inbreng schriftelijk overleg

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van de leden Marijnissen en Hijink (beiden SP) om via een bijzondere procedure een gesprek te organiseren over een noodplan arbeidsvoorwaarden in de zorg

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] - Voorstel tot verplaatsing van het commissiedebat Exportkredietverzekeringen van 25 november naar 1 december (18.00 - 21.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek lid Van Kent (SP) om schriftelijk overleg te houden over de onderzoeksopzet betreffende de uitvoering van motie 35644 nr. 5

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Ontvangst de heer Anatoli Liabedzka, medewerker van Svetlana Tichanovskaja

E-mailprocedure
(besloten)