Commissievergaderingen

Maandag 18 mei 2020

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Staat van het Onderwijs (Onderwijsverslag) + bijlagen met (inspectie)rapporten

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

delegatie naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Benelux parlement - videoconferentie van het Permanent Comité

Vergadering
Zoom meeting (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Gesprek met AIV over briefadvies 'Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19'

Gesprek
Troelstrazaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 11:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) TK-35459

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzamelspoedwet Covid-19

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

17e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Afspraak over tijdelijke lening Friese Waddenveren

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenwerkingsverband ten behoeve van kinderen in vreemdelingrechtelijke procedures (19637-2590)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Openbaar gesprek met de Auditdienst Rijk (ADR)

Gesprek
Oude zaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Initiatiefnota 'In Nederland beslis je over je eigen leven' (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Project Vervanging hulpvaartuigen CZSK

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 19:30 uur

Initiatiefnota Behoud het woud (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Notaoverleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 15:45 - 17:15 uur

Besloten gesprek met de Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) over het eindadvies Omzien in verwondering

Gesprek
Oude zaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:15 - 16:30 uur

Constituerende vergadering

Constituerende vergadering
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal