Commissievergaderingen

Maandag 15 november 2021

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Rose-Roth Seminar

Werkbezoek
Belgrade, Serbia (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 16:30 uur

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel Wonen en Ruimte

Wetgevingsoverleg
Max van der Stoelzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Sport en bewegen (verplaatst naar donderdag 2 december 2021)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 12:00 - 16:00 uur

IPU - 12 PLUS meeting (on-line)

Vergadering
via KUDO (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Publicatie Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vijftiende voortgangsrapportage ERTMS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Tijd vergadering 12:30 - 17:30 uur

Tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening

Vergadering
Groen van Prinstererzaal (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen (35961)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Staatsdeelnemingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek van het lid Bikker om uitstel van het commissiedebat Leefstijlpreventie d.d. 18 november 2021

E-mailprocedure
(besloten)