Commissievergaderingen

Vrijdag 14 februari 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 18:00 uur

NAVO PA - Joint Visit Economics and Security Committee (ESC) and Political Committee (PC)

Werkbezoek
Paris, France (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijzing van de Mediawet 2008 in verband met de implementatie van Richtlijn 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek van het lid Madlener (PVV) om het algemeen overleg Stikstofproblematiek van 20 februari 2020 van 10.00 tot 13.00 uur uit te stellen tot de eerste week na het voorjaarsreces i.v.m. het op 20 februari te...

E-mailprocedure
(besloten)